PFOC

IV edycja Akademii Stomatologii

Inżynieria tkankowa „procedury ratunkowe” w implantoprotetyce. Trybologia i higienizacja
Online – Sobota, 18 maja 20234

Prelegent

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, później Warszawski Uniwersytet Medyczny (1981). Prof. Andrzej Wojtowicz pracował w Centrum Biostruktury  WUM, w Zakładzie Histologii i Embriologii, następnie w Centralnym Banku Tkanek; w WUM uzyskał tytuł doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego, następnie w 2006 r. tytuł Profesora. Od 1996 r jest kierownikiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM-UCS.

Przebywał na wielu stypendiach zagranicznych, m.in. Erasmus (Konya Univ Turcja), Universite d’Orleans we Francji, następnie Univ. North Carolina – Chapell Hill Dental School, , Dept. of Periodontology,  New York University, Catholic Univ.Louven, Belgia i inne. Był dyrektorem na Polskę NYU –  Dental School, współorganizował wymianę naukową wielu lekarzy chirurgów stomatologów, implantologów.

Jest promotorem ponad 40 prac doktorskich, autorem ponad 300 publikacji, wykładowcą na ponad 300 kongresach krajowych i zagranicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Europejskiego Towarzystwa Banku Tkanek, IADR, gdzie w roku 2002 wystąpił na głównej sesji jako invited spiker. Jest byłym prezesem/prezesem honorowym PTCHjU (PTCHSiS), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS, członkiem Europejskiego Centrum Terapii Komórkami Macierzystymi, byłym członkiem zarządu EDI, byłym członkiem zarządu EAO. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych.

Zainteresowania naukowe prof. Wojtowicza to badania nad fizjologią i patologią wyrzynania się zębów, przebudową tkanki kostnej w warunkach fizjologicznych, patologicznych, interakcji leków z metabolizmem tkanki kostnej, nad preparatami kościozastępczymi. Szczególnie intensywnie prowadzi badania nad możliwościami rehabilitacji implanto-protetycznej, a w ostatnich latach implanto-protetyki ratunkowej u pacjentów z atrofią kostną/szczękową i wieloma schorzeniami ogólnoustrojowymi; jednocześnie wykorzystując w pracy klinicznej wirtualne narzędzia do projektowania implanto-protetycznego. Jest autorem/kierownikiem 8 projektów NCN, NCBIR.

Prof. Andrzej Wojtowicz jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i biegłym sądowym. Od początku pracy dydaktyczno-klinicznej organizuje i realizuje programy dydaktyczne, przeddyplomowe, podyplomowe oraz specjalizacyjne. Jest autorem wielu programów edukacyjnych w tym 8 lekcji dla lekarzy dentystów na internetowej platformie edukacyjnej MPI (Izba Lekarska).

Agenda