PFOC

IV edycja Akademii Stomatologii

Inżynieria tkankowa „procedury ratunkowe” w implantoprotetyce. Trybologia i higienizacja
Online – Sobota, 18 maja 2024

Materiały wideo

Specjalistyczne materiały dostępne wyłącznie dla lekarzy posiadających Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ).

Zaloguj się lub Utwórz konto, aby obejrzeć wideo.

Prelegent

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, później Warszawski Uniwersytet Medyczny (1981). Prof. Andrzej Wojtowicz pracował w Centrum Biostruktury  WUM, w Zakładzie Histologii i Embriologii, następnie w Centralnym Banku Tkanek; w WUM uzyskał tytuł doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego, następnie w 2006 r. tytuł Profesora. Od 1996 r jest kierownikiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM-UCS.

Przebywał na wielu stypendiach zagranicznych, m.in. Erasmus (Konya Univ Turcja), Universite d’Orleans we Francji, następnie Univ. North Carolina – Chapell Hill Dental School, , Dept. of Periodontology,  New York University, Catholic Univ.Louven, Belgia i inne. Był dyrektorem na Polskę NYU –  Dental School, współorganizował wymianę naukową wielu lekarzy chirurgów stomatologów, implantologów.

Jest promotorem ponad 40 prac doktorskich, autorem ponad 300 publikacji, wykładowcą na ponad 300 kongresach krajowych i zagranicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Europejskiego Towarzystwa Banku Tkanek, IADR, gdzie w roku 2002 wystąpił na głównej sesji jako invited spiker. Jest byłym prezesem/prezesem honorowym PTCHjU (PTCHSiS), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS, członkiem Europejskiego Centrum Terapii Komórkami Macierzystymi, byłym członkiem zarządu EDI, byłym członkiem zarządu EAO. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych.

Zainteresowania naukowe prof. Wojtowicza to badania nad fizjologią i patologią wyrzynania się zębów, przebudową tkanki kostnej w warunkach fizjologicznych, patologicznych, interakcji leków z metabolizmem tkanki kostnej, nad preparatami kościozastępczymi. Szczególnie intensywnie prowadzi badania nad możliwościami rehabilitacji implanto-protetycznej, a w ostatnich latach implanto-protetyki ratunkowej u pacjentów z atrofią kostną/szczękową i wieloma schorzeniami ogólnoustrojowymi; jednocześnie wykorzystując w pracy klinicznej wirtualne narzędzia do projektowania implanto-protetycznego. Jest autorem/kierownikiem 8 projektów NCN, NCBIR.

Prof. Andrzej Wojtowicz jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i biegłym sądowym. Od początku pracy dydaktyczno-klinicznej organizuje i realizuje programy dydaktyczne, przeddyplomowe, podyplomowe oraz specjalizacyjne. Jest autorem wielu programów edukacyjnych w tym 8 lekcji dla lekarzy dentystów na internetowej platformie edukacyjnej MPI (Izba Lekarska).

Agenda